Visas ziņas

Izdota grāmata “Būvniecība Latvijā 1918-2018”

Ar “Merks” atbalstu 2018.gadā izdota grāmata “Būvniecība Latvijā 1918-2018”, kuras trīs sējumos būvinženieris ar ilggadīgu darba pieredzi Jānis Lancers apkopojis informāciju par ievērojamākajām būvēm, notikumiem un cilvēkiem, kuri veidojuši un turpina veidot Latvijas būvniecības attīstību. Grāmata, kas tapusi kā būvniecības nozares veltījums Latvijas simtgadē, ir brīnišķīga dāvana arī pašai nozarei, sniedzot iespēju lepoties ar sasniegto.

“Šodien “Merks” būvē ēkas, kas liek izkāpt ārpus komforta zonas un būt pirmajiem Latvijā, kas spēj tādas uzbūvēt. Tie ir tehniski sarežģīti projekti, kas pieprasa specifiskas zināšanas, radošu domāšanu un uzkrātu pieredzi. Taču pieredze nerodas tukšā vietā – pirms mums ir strādājuši daudzi, kas savā laikā bijuši celmlauži jaunu būvniecības tehnoloģiju un prakšu ieviešanā. Mums ir patiess gandarījums, ka varējām atbalstīt Lancera kunga apņēmību apkopot spožākos vārdus, ēkas un notikumus, kas veido būvniecības vēsturi Latvijā, un mēs lepojamies būt starp tiem,” saka Oskars Ozoliņš, “Merks”  valdes priekšsēdētājs.

Grāmata “Būvniecība Latvijā” satura un apjoma ziņā uzskatāma par pirmo būvniecības enciklopēdiju Latvijā. Pirmajā sējumā ietverta informācija par ievērojamāko infrastruktūras objektu un ēku celtniecību, speciālistu izglītošanu un būvzinātnes attīstību Latvijā līdz 1940.gadam, otrajā sējumā apskatīta nozares darbība okupācijas periodā, bet noslēdzošajā, trešajā sējumā – celtniecība Latvijā pēc 1990.gada.

210 grāmatas eksemplāri dāvināti Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, nodrošinot pieejamību arī reģionos.