Visas ziņas

Turpinām darbus Deglava ielā

29.04.2015. esam saņēmuši būvatļauju būvobjekta “Teritorijas Augusta Deglava ielas sarkano līniju robežās labiekārtošanas tehniskā projekta izstrāde, autoruzraudzība un labiekārtošanas darbi” realizācijai.
Projekta mērķis ir veikt A. Deglava ielas sarkano līniju robežās labiekārtošanas darbus 1.81 ha platībā, nodrošinot ar atkritumiem piesārņotās teritorijas sakopšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, lai samazinātu atkritumu negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību, nepieļaut turpmāku gruntsūdeņu piesārņojuma veidošanos un nodrošinātu ar atkritumiem piesārņotās teritorijas iekļaušanos apkārtējā ainavā, labiekārtojot teritoriju Rīgas pilsētā un uzlabojot iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti.
Atkritumi tiks pārvietoti uz blakus esošās zemes, kur SIA “Merks” veic Augusta Deglava ielas izgāztuves rekultivācijas darbus.